RKW Kujawy
logo

Powołanie w Bydgoszczy Oddziału Stowarzyszenia RKW

14 września odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia RKW. Przewodniczący zebrania Paweł Milla przedstawił sytuację w RKW i powołanie Stowarzyszenia RKW. Omówiono statut, prawa i obowiązki członków, cele oraz możliwości działań prawnych. W wyniku dyskusji i wyjaśnienia różnych aspektów nowej sytuacji w RKW postanowiono powołać Oddział Powiatowy Stowarzyszenia RKW w Bydgoszczy. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego wybrano Pawła Millę, a na członków Zarządu wybrano Rafała Szlachciaka, który został wiceprzewodniczącym i Beatę Dumanowską, która objęła funkcję skarbnika.

Powiat - Gmina: 
Bydgoszcz
Powiat bydgoski